Betingelser

Seneste opdatering: 29. juni 2022

BETINGELSER FOR BRUG AF HAPPYFITNESS.DK WEBSITE:
www.happyfitness.dk

GENERELLE OPLYSNINGER
Klubbens juridiske navn: HappyFitness ApS
Selskabsform: ApS
CVR-nummer: 26 98 62 57
Officiel adresse: Koldbyvej 24, 2610 Rødovre
Officiel e-mail adresse: Info@happyfitness.dk
Officiel web-adresse: www.happyfitness.dk
Bankoplysninger: Danske Bank, reg.nr. 3409, kontonr.: 0013107084 

PRISER
Priserne på www.happyfitness.dk er ikke tillagt moms, da produktet er undervisning. 

UDMELDELSE
Udmeldelse kan ske pr. løbende måned (regnet fra indmeldelsesdato) + en måned. Det skal ske skriftligt pr. mail til: info@happyfitness.dk. 
Mundtlig udmeldelse pr. telefon, til personalet eller gennem andet medlem godtages ikke.

Du er først officielt udmeldt, når vi har registreret din udmeldelse, og bekræftet dette via en mail retur til dig. 

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

PAUSE
Medlemskabet kan sættes på pause/i bero under følgende betingelser:

  • Pause-/berostart kan ske pr. løbende måned (regnet fra indmeldelsesdato) + en måned.
  • Det skal ske skriftligt pr. mail til: info@happyfitness.dk
  • Pause/bero kan tilbydes én gang pr. kalenderår og i op til tre måneder.
  • Medlemskabet kan ikke sættes på pause/i bero, når medlemskabet er købt til kampagnepris eller i en eventuel bindingsperiode på medlemskabet.

BETALING
På www.happyfitness.dk kan du betale med følgende betalingsmidler:
Dankort / Visa-Dankort – Dankort App – MasterCard – Maestro – Visa – Visa Electron – JCB 
Vi bruger quickpay.dk, der er godkendt af Nets, som betalingsgateway til dankort. Læs evt. mere på deres side om sikkerheden ved online betaling. Når du via dit betalingskort køber et eller flere af følgende produkter: tilmelding, holdtilmelding, arrangement eller køb i webshop, sker det som en forudbetaling for den periode eller det produkt der er angivet ved købet.  
Betalt kontingent refunderes ikke. 
Via dit login kan du til enhver tid se dine køb. 

ABONNEMENTSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af HappyFitness, at du tilmelder dig betaling via betalingskort, som er godkendt af HappyFitness og Nets. Ved tilmelding godkender du, at HappyFitness fremover må trække kontingent på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af HappyFitness. Når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår og abonnementet kan udelukkende opsiges ved at kontakte fitnesscenteret. Beløbet du skal betale for medlemskabet af HappyFitness trækkes automatisk via dit betalingskort. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender HappyFitness påmindelse pr. e-mail herom, og du opfordres til at logge ind på din profil og opdatere dit betalingskort. Ved spærring af dit betalingskort eller ved administrativ tilmelding er du selv ansvarlig for at opdatere dit betalingskort. Dette gøres ligeledes på hjemmesiden. HappyFitness benytter Quickpay, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.
Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos HappyFitness men hos Quickpay. 

RESTANCE
Der er ikke adgang til HappyFitness (hverken træningscenter, hold eller arrangementer), såfremt du er i restance med din betaling.  Ved for sen betaling tillægges 100 kr. pr. betalingspåmindelse samt 5% pr. påbegyndt måned. 

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret og betalt kontingent refunderes ikke. 

PERSONOPLYSNINGER
Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering (“Secure Socket Layer”). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren.  
De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos HappyFitness samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.  
Som registreret bruger hos HappyFitness har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.  

BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE
Kunder, der ønsker at tilmelde sig hos HappyFitness, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende. Hvis din kode er bortkommet kan du få en ny. Har du mistanke om at andre har afluret din kode, så kontakt os straks, går andre ind på din kode, vil du blive holdt ansvarlig for dette. Misbrug af kode, fører til udelukkelse af centret og dets aktiviteter. Går I flere personer ind på din personlige kode, vil du skulle betale et kontrolgebyr på dk kr 500,- pr. registreret overtrædelse. Ankommer I flere medlemmer samtidig er det vigtigt at vide at, der sidder kontrolsystem i forbindelse med døren på 1 sal, som fortæller os, hvis der går flere ind på samme kode, på denne. 
Tast derfor på døre ind til træningsrummet, din egen personlige kode, Åben døren og luk den efter dig. Herefter kan næste medlem efter dig gøre det samme.  Således undgår vi alle unødige kontrolgebyrer. 

NYHEDSBREVE
Nyhedsbreve sendes som e-mail til den e-mailadresse, kunden selv har oplyst i sin profil. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve på sin profil. 

COOKIES
I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer kunden benytter. 

TEKNISKE KRAV TIL KUNDENS COMPUTERUDSTYR
Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, iOS, Linux). 

ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER
De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden. 

FORBEHOLD
HappyFitness tager forbehold for tryk- og prisfejl. 
HappyFitness forbeholder sig retten til at ændre i åbningstid, lukke hold med færre end 12 tilmeldte, samt ændre og tilbyde andre hold/instruktører i forbindelse med sygdom, ferie, helligdage og force majeure.
Ved evt. holdlukning tilbydes flytning til andet hold eller evt. refundering af kontingent minus den undervisning holdet har modtaget.  
HappyFitness er ikke ansvarlig for hindringer eller begrænsninger, som reducerer undervisnings-/træningstilbud til eleven, når forholdet ligger uden for fitnesscenterets kontrol eller fitnesscenteret ikke vil kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af forholdet, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kontingent bortfalder.  Hvis træningstid/hold/arrangement må aflyses på grund af krig, naturkatastrofe, terror, strejke, snestorm eller epidemi (eller myndigheders meldinger/anbefalinger/krav iøvrigt) betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.  
HappyFitness er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol. 

ANSVARSFRASKRIVELSE
HappyFitness og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.happyfitness.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,

  • at træningsfaciliteter/hold opfylder brugerens forventninger og behov.
  • at www.happyfitness.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

HappyFitness og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst, et billede, eller enhver form for ydelser udbudt af HappyFitness. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af HappyFitness’ ydelser samt forlade hjemmesiden. 
Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for HappyFitness.  
HappyFitness påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af ydelser udbudt gennem http://www.happyfitness.dk/ og/eller på fitnesscenterets fysiske lokationer.

KLAGER OG REKLAMATIONER
Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til: 

HappyFitness
Koldbyvej 24
2610 Rødovre